Gå til hovedindhold

Effektive og miljørigtige lastbiler på de danske veje

I dag ruller de første vogntog ud på de danske veje. Det markeres af transportminister Lars Barfoed på Høje Taastrup Transportcenter.

Indhold

  Transportminister Lars Barfoed udtaler i den forbindelse:

  - Modulvogntog giver mulighed for en mere effektiv og miljørigtig transport af gods, end den vi ser i dag. Antallet af lastbilture kan reduceres væsentligt, og det samme kan transportomkostningerne, brændstofforbruget og luftforureningen. Derfor ser jeg meget frem til at få dette forsøg i gang.

  - Det er regeringens mål at arbejde for at nedbringe CO2-udledningen og fremme mere miljørigtige transportformer. Med modulvogntog har vi en mulighed for at opnå begge dele. Det synes jeg er overordentlig vigtigt og positivt. - For regeringen handler det om at fremme samspillet mellem transportformerne. Det forsøg vi nu sætter i gang er netop tilrettelagt på en sådan måde, at bl.a. nogle af landets største havne, transportcentre og jernbaneterminaler får en helt central rolle.

  - Forud for forsøgets igangsætning har vi haft særligt fokus på trafiksikkerheden. Der er således afsat ca. 150 mio. kr. til de nødvendige sikkerhedsmæssige justeringer af rundkørsler, kryds m.v. på det nøje udvalgte forsøgsnet. 

  Vejdirektoratet har siden den politiske beslutning om forsøget med modulvogntog i trafikaftalen for 2007 arbejdet på at gøre udvalgte dele af vejnettet klar til kørsel med modulvogntog i Danmark. Modulvogntogene kan være op til 25.25 m lange og må veje op til 60 ton, og to modulvogntog kan transportere samme godsmængde som tre konventionelle vogntog.

  Forsøgsstrækninger for de nye typer lastbiler omfatter det store motorvejs H samt særligt udvalgte transportkorridorer til godsknudepunkter.

  Konkret drejer det sig om motorvej E 20 fra den svenske grænse til Esbjerg, rute E 47 fra Helsingør til Rødby, rute E 45 fra Padborg til Frederikshavn, E 39 fra Nørresundby til Hirtshals og rute 21/23 til Kalundborg samt en række store havne og transportcentre, der ligger i umiddelbar nærhed af motorvejsnettet.

  Oplysninger over de tilladte typer modulvogntog kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk.

  Vejdirektoratets oplysninger om de tilladte forsøgsstrækninger kan findes på hjemmesiden www.trafikken.dk.