Gå til hovedindhold

Endelig beslutning om etablering af Femern Bælt-forbindelsen

Med underskrivelsen af den dansk-tyske traktat i København i dag er der indgået en juridisk bindende traktat mellem den danske og den tyske regering om at etablere en brugerfinansieret fast forbindelse over Femern Bælt.

Indhold

  Målet er, at den faste forbindelse over Femern Bælt åbner for trafik i 2018.

  Transportminister Carina Christensen udtaler:

  -Jeg er stolt over, at Danmark og Tyskland i dag har indgået en traktat om den faste forbindelse over Femern Bælt. Et stort og vigtigt projekt for den danske regering.

  -Femern Bælt-forbindelsen skaber markant bedre trafikforbindelser mellem København og Hamborg. Det betyder ikke blot øget kapacitet. Femern Bælt-forbindelsen forkorter rejsetiden og giver meget mere fleksibilitet for alle – både bilister, togpassagerer og erhvervslivet.

  -Forbindelsen indebærer en markant styrkelse af jernbanetransporten. Det er ét af Europas største jernbaneprojekter. For jernbanegodstransporten indebærer forbindelsen en 160 km kortere rute mellem København og Hamborg i forhold til den nuværende rute via Storebælt og Sønderjylland. Jernbanegodstransporten vil dermed blive mere attraktiv.

  -Forbindelsen vil frigøre kapacitet til togtrafikken mellem Øst- og Vestdanmark med helt nye muligheder for landsdelstrafikken. Det kommer hele Danmark til at nyde godt af.

  -Femern Bælt-forbindelsen indebærer fordele for borgerne og erhvervslivet . Virksomhederne får lettere adgang til flere markeder. Det medfører lavere omkostninger og højere produktivitet. Det giver mere konkurrence til fordel for forbrugerne. Varer bliver billigere og udbuddet større.

  - Forbindelsen vil styrke beskæftigelsen yderligere. Arbejdskraftens mobilitet vil blive højere, og udbuddet af arbejdskraft vil blive øget. Det giver nye muligheder for at skabe ét sammenhængende arbejdsmarked omkring Femern Bælt.

  -Femern Bælt-forbindelsen giver gode muligheder for vækst og styrker beskæftigelse på Lolland-Falster, men jeg vil gerne understrege, at Femern Bælt-forbindelsen bliver en gevinst for hele Danmark. Selvom forbindelsen umiddelbart får mest synlig betydning for Østdanmark, vil gevinsterne forplante sig til hele Danmark.

  -Samtidig er der tale om en brugerfinansieret forbindelse. Der fragår dermed ikke infrastrukturinvesteringer fra Vestdanmark som følge af investeringer i den faste forbindelse over Femern Bælt.

  -Jeg vil også gerne fremhæve miljøgevinsterne. Femern Bælt-forbindelsen indebærer en reduceret udledning af blandt andet CO2 sammenlignet med fortsat færgedrift mellem Rødby og Puttgarden.

  -Jeg vil i løbet af efteråret 2008 fremsætte forslag til projekteringslov i Folketinget. Med projekteringsloven ratificeres den dansk-tyske traktat, og der gives hjemmel til at igangsætte VVM-undersøgelser, geotekniske undersøgelser og undersøgelser af de sejladsmæssige forhold med henblik på projektering af Femern Bælt-forbindelsen. Projekteringsloven giver også mulighed for at udpege det 100 pct. statsejede selskab, der skal gennemføre arbejdet.

  -Jeg glæder mig på hele Danmarks vegne over dagens aftale og ser frem til, at arbejdet med at projektere og planlægge den faste forbindelse over Femern Bælt kan starte.

  Den dansk-tyske traktat er tilgængelig på www.trm.dk under publikationer 2008, hvor der også kan læses mere om Femern Bælt-forbindelsen og den videre proces. Endvidere er der links til en animation og billeder af broen.