Gå til hovedindhold

Esbjerg Havn får EU-støtte til nyt transportkoncept

Komiteen for EU-støtte til Transeuropæiske Transportnet, som består af repræsentanter for EU-medlemslandene og har Kommissionen som formand, har besluttet at tildele EU-støtte på 39,5 mio. kr til bedre infrastruktur i Esbjerg Havn og havnen i Zeebrugge, Belgien.

Indhold

  Støtten er baseret på et nyt koncept, de såkaldte ‘Sømotorveje’, som har til formål at overføre transport af gods fra vejene til jernbane og søtransport ad særlige korridorer mellem to havne i forskellige medlemslande.

  Det er første gang, der tildeles EU-støtte til denne innovative projekttype. De to havne har fået succes med deres fælles støtteansøgning som 1 af kun 3 projekter af denne art, som har opnået støtte. De to havne har i fællesskab lavet et projekt, hvor de gennemfører en samtidig og koordineret forbedring af infrastruktur i havnene.

  De to havne har fået støtte til at forbedre infrastrukturen i de to havne. Dette vil styrke transport ad søvejen mellem Danmark og det europæiske kontinent.

  Esbjerg Havn har fået støtte til en ny flyderampe og til en forlængelse af motorvej E20 med knap 4  kilometer. Dette vil forbedre adgangen til Esbjerg Havn, som bl.a. er et omdrejningspunkt for udskibning af vindmøller.

  Transportminister Lars  Barfoed udtaler:

  -Jeg er meget tilfreds med, at en dansk havn er blandt de første til at modtage EU-støtte til forbedring af havneinfrastrukturen inden for rammerne af det ny Sømotorvejskoncept.

  -Det er et godt eksempel på en ny måde at tænke på for at finde nye bæredygtige måder at transportere de stigende mængder af gods mellem Danmark og dets samhandelspartnere i de øvrige medlemsstater. På et konkret område gør man her transporten mere effektiv samtidig med, at man gavner miljøet.