Gå til hovedindhold

EU udbyder støtte til omlægning af godstransport fra vej til sø og bane

Europa-Kommissionen har den 4. februar 2008 udsendt indkaldelse af projektforslag til oprettelse og opgradering af godstransportforbindelser under det såkaldte Marco Polo-støtteprogram.

Indhold

  Programmet har til formål at begrænse trængslen på vejene i Europa og forbedre godstransportsystemets miljøpræstationer ved at overflytte godstransport fra vej til sø og bane. Programmets budget for 2008 er på knap 440 mio. kr.

  Der indkaldes forslag til fem projekttyper:

  Trafikoverflytningsprojekter
  (flytter godstrafik fra vejene til nærskibsfart eller jernbane eller en kombination af transportformer)

  Innovative katalysatorprojekter
  (sigter mod at overvinde strukturelle barrierer på godstransportmarkedet i EU, f.eks. godstogenes hastighed eller problemer med teknisk interoperabilitet, f.eks. forskellige strømsystemer)

  Fælles læringsprojekter
  (forbedrer samarbejdet og optimerer arbejdsmetoder og -procedurer mellem aktører i godstransportkæden)

  ”Sømotorvejs”-projekter
  (flytter godstrafik fra vejene til nærskibsfarten eller til en kombination af nærskibsfart og andre transportformer, og som tilbyder en intermodal søtransportforbindelse med meget stort transportvolumen og høj frekvens)

  Trafikforebyggelsesprojekter
  (hvor transporten integreres i produktionslogistikken for at mindske efterspørgslen efter godstransport på vejnettet)

  Ansøgningsfristen til Europa-Kommissionen er den 7. april 2008.

  Oplysninger om, hvordan man skal ansøge om støtte findes på Marco Polo-hjemmesiden:

  http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/guide_proposers/index_en.htm

  Yderligere oplysninger kan fås hos chefkonsulent Steen Jonssen, Transportministeriet (tlf. 33 92 34 01, e-mail: sjo@trm.dk).