Gå til hovedindhold

Evaluering af forsøg med SIC-systemet er afsluttet

Professor Hans F. Burcharth, Aalborg Universitet og professor Jørgen Fredsøe, Danmarks Tekniske Universitet har offentliggjort deres endelige evaluering af det forsøg med Skagen Innovations Centers drænrør (SIC-systemet), som Transportministeriet har finansieret.

Indhold

    Forsøget tog sin begyndelse i 2004, da Skagen Innovations Center og Transportministeriet indgik en aftale om et treårigt forsøg med SIC-systemet. Formålet med forsøget har været at tilvejebringe en uvildig videnskabelig dokumentation af SIC-systemets effekt.

    Ud fra princippet om at sikre en uvildig evaluering udpegede Skagen Innovations Center og Transportministeriet hver en ekspert til at forestå evalueringen.

    Professorerne vil på et møde den 2. juni 2008 i Transportministeriet forelægge deres resultater for Trafikudvalget og Transportministeren.

    De to eksperters evalueringer kan findes på Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk .