Finanslovsaftale sikrer udvidet forsøg med modulvogntog

Som led i aftalen om finansloven for 2008 har regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) sammen med Dansk Folkeparti og Ny Alliance afsat 60 mio. kr. fra 2009 til en udvidelse af forsøget med modulvogntog.

06. marts 2008

En udvidelse af forsøget med de ekstra lange lastbiler, der med en længde på op til 25,25 meter kan transportere mere gods på færre ture, har længe stået højt på transporterhvervets ønskeseddel.

I det tidligere vedtagne forsøg fra aftalen om sidste års finanslov blev der afsat 85 mio. kr. til et forsøg med modulvogntog på det sammenhængende motorvejsnet i 2008-11. Med forsøget etableres der forbindelse til en række havne og transportcentre, der ligger i umiddelbar nærhed af motorvejsnettet. Dette allerede vedtagne forsøg sættes i gang i november i år.

Med den aftale, der nu er indgået, bliver der mulighed for at udvide antallet af havne, transportcentre m.v., der kommer til at indgå i modulvogntogsforsøget.  Det skal nu nærmere fastlægges, hvilke havne m.v., der skal indgå. Herefter skal de konkrete trafiksikkerhedsmæssige udbedringer af vejnettet tilrettelægges med inddragelse af de berørte myndigheder og virksomheder. Midlerne til udvidelsen er afsat fra 2009.

Transportminister Carina Christensen udtaler:

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har sikret en udvidelse af forsøgsordningen. Miljøudfordringen og den stigende trafikmængde kræver topmoderne transportformer, der er så fleksible og miljørigtige som muligt, og jeg tror på, at modulvogntog er en del af løsningen.

- Jeg vil nu sammen med partierne bag aftalen drøfte, hvilke havne, transportcentre m.v., der kommer med i udvidelsen af forsøget. Vi vil tage udgangspunkt i de havne m.v., der har søgt om at komme med.

- Jeg vil desuden lægge op til, at vi løser problemet med de såkaldte ”svenske link-trailers” inden for den ramme, der er til rådighed.  

Link-trailers er en særlig type modulvogntog, der er meget fleksible, fordi de består af flere separate sættevogne, der kan kombineres efter behov.

Undersøgelser og erfaringer fra bl.a. Sverige, Finland og Holland viser, at der er en række samfundsøkonomiske og miljømæssige fordele forbundet med modulvogntog i form af reduktion i antallet af lastbilture, transportomkostninger samt brændstofforbrug og luftforurening. To modulvogntog kan således erstatte tre almindelige lastbiler.