Gå til hovedindhold

Fusion mellem Post Danmark A/S og Posten Sverige AB

Transportministeriet, det svenske Näringsdepartement og CVC Capital Partners (CVC) har underskrevet en hensigtserklæring om en fusion mellem Post Danmark A/S og Posten Sverige AB.

Indhold

  Det fusionerede selskab vil få en omsætning på mere end 35 mia. danske kroner og 50.000 ansatte. Selskabets juridiske hovedkontor vil være i Stockholm, men de nationale operative selskaber bibeholdes.

  Parterne er enige om at søge det fusionerede selskab børsnoteret i Stockholm og København indenfor en periode på 3-5 år.

  I forbindelse med offentliggørelse af fusionsplanerne udtaler transportminister Carina Christensen:

  - Idéen om en fusion opstod først hos ledelsen i Post Danmark og Posten Sverige, og regeringen er enig i, at det er en spændende og perspektivrig plan.

  - Jeg er overbevist om, at en fusion vil kunne medvirke til at skabe endnu bedre postvirksomheder, end dem vi har i Danmark og Sverige i dag. Det er vigtigt, at de to postvirksomheder står godt rustet til at møde de udfordringer, der vil være på postmarkedet i de kommende år. En fusion vil medvirke til, at Post Danmark A/S også fremover kan levere posttjenester af høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser til hele Danmark.

  - Samtidig vil en fusion give et godt udgangspunkt for en børsnotering af den fusionerede virksomhed, som parterne er enige om at sigte imod.

  - Selv om vi nu er enige om en hensigtserklæring, er en fusion endnu ikke en realitet. Der udestår meget arbejde, hvor der skal opnås enighed om detaljerne i en fusion.

  - Jeg vil nu drøfte sagen med de politiske partier med henblik på at sætte det nødvendige lovgivningsmæssige arbejde i gang, og jeg håber på, at en fusion kan være gennemført i løbet af 2008.

  Det fusionerede selskab vil blive ejet af den danske stat, den svenske stat, CVC og virksomhedernes medarbejdere.

  Der bliver afholdt pressemøde kl. 16 på Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, København, med deltagelse af bl.a. transportminister Carina Christensen.

  For yderligere information henvises til de to selskabers udsendte pressemeddelelser om sagen og selskabsdirektør Michael Birch, Transportministeriet, telefon +45 33 92 38 96