Gå til hovedindhold

Lovændring stiller den kommunale færgefart bedre

Folketinget har før sommerferien vedtaget en række væsentlige ændringer af lov om færgefart bl.a. som led i et afsluttende forlig med Kommissionen.

Indhold

  Efter henvendelser fra den danske transportminister har Kommissionen tidligere accepteret, at der blev fastsat en minimumsgrænse for pligten til at foretage udbud af de samfundsbegrundede færgeruter – først blev grænsen fastsat til 100.000 passagerer pr. år og senere forhøjet til 300.000 passagerer.

  Lovændringen åbner herudover for, at den enkelte kommune fremover i højere grad kan vurdere, hvordan færgebetjeningen bedst kan tilrettelægges.

  Transportminister Carina Christensen er glad for, at det er et enigt Folketing, der bakker op om ændringen:

  -Jeg håber, at kommunerne vil udnytte de muligheder, lovændringen giver til at indrette færgedriften i den konkrete situation på en måde, så man opnår den billigste og bedste færgebetjening for ø-samfundet og borgerne i lokalområdet, siger Carina Christensen.

  På de færgeruter, hvor der i dag ydes offentlig betaling, bliver det muligt at tildele eneret eller opstille særlige betingelser, så en konkurrerende færgefart f.eks. ikke sætter ind i højsæsonen med mange rejsende og ’skummer fløden’.

  Desuden vil kommunerne fremover i enkelte tilfælde have mulighed for selv at varetage færgedriften i såkaldt in-house produktion, hvor kommunen etablerer færgefarten som egenproduktion. Dette kan blive en mulighed, hvis det viser vanskeligt at tiltrække tilstrækkeligt kvalificerede bud enten kvalitetsmæssigt eller prismæssigt på den kommunale færgefart.

  Lovændringerne gælder også de samfundsbegrundede overfarter, der varetages af Trafikstyrelsen, det vil sige vedr. Bornholm (Rønne-Ystad og Rønne-Køge), Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg.

  For mere information om ændringen kan pressechef Jesper Damm Olsen kontaktes på 3392 4302 eller jdo@trm.dk.