Gå til hovedindhold

Ny strategi for vejgodssektoren

Transportministeriet præsenterer i dag ”Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling”, der er et delbidrag i ministeriets samlede godsstrategi.

Indhold

  Vejgodstransporterne er helt centrale for det danske samfund, fordi de udgør omkring 90 pct. af det gods, der transporteres rundt i Danmark. De bidrager endvidere som bindeled, når gods fragtes med bane, fly eller på sø.

  Strategien omfatter et bredt spektrum af initiativer, med det formål at effektivisere og udvikle vejgodstransporterne under hensyntagen til at begrænse transporternes miljø- og CO2-påvirkning.

  Danmark oplever en periode med betydelig vækst i de internationale godsstrømme. Væksten i godsstrømmene er et udtryk for, at erhvervslivets udnytter globaliseringens udviklingsmuligheder og samtidig bidrager den internationale handel til borgenes velfærd. Det er i den situation vigtigt at sikre, at Danmark både har et transporterhverv med en fortsat stærk konkurrencekraft og  samtidig har en bæredygtig miljø- og CO2-profil.

  Vejgodsstrategien lægger sig i forlængelse af den vifte af initiativer, regeringen allerede har igangsat for at understøtte godstransporterhvervets fortsatte effektivitet. Der er tidligere udgivet en luftfartspolitik, en havnepolitik og et udspil for et bedre samspil mellem transportformerne.

  Transportminister Carina Christensen udtaler:

  -Internationale undersøgelser viser, at Danmark fremstår som et af de bedste lande i Europa, når det drejer sig om distribution af gods og varer.

  -Det er en position vi skal fastholde og udvikle, fordi et velfungerende transport- og logistiksystem har stor betydning for borgernes velfærd og erhvervslivets udviklingsmuligheder.

  - Vi skal hele tiden se på, hvordan transporterne kan effektiviseres. Det nu udvidede forsøg med modulvogntog et glimrende eksempel på, at man både begrænser lastbiltrafikken, og samtidig sikrer, at varer kan komme frem både billigere og med en mindre miljø- og CO2-belastning.

  -Som transportminister er det vigtigt at understøtte, at transporterhvervets gode udvikling fortsætter. Det kræver, at det danske transporterhverv forbliver konkurrencedygtigt i en verden, der bliver mere og mere globaliseret. 

  - Endelig er det mit håb, at vi med dette udspil kan få styrket dialogen og det konkrete samarbejde mellem transporterhvervets interessenter i Godstransportens Tænketank.  Jeg lægger stor vægt på at fremme et konstruktivt samspil i Tænketanken, så transportkøbere, transporterhverv og offentlige myndigheder i fællesskab kan sikre, at Danmark udvikler positionen, som et af de bedste godstransportlande i verden.  

  Vejgodsstrategien samt presse-handouts kan læses her