Gå til hovedindhold

Presseinvitation: Carina Christensen samler transportbranchen til debat om fremtidens infrastruktur

Indhold

  Transportministeren har i foråret 2008 gennemført en landsdækkende debatturné, hvor borgmestre og regionsråd i hele Danmark har givet deres bud på fremtidige udfordringer på transportområdet.

  Nu beder Carina Christensen branchen om at komme med deres bud på, hvilke konkrete tiltag, der er størst behov for, når investeringerne i den danske infrastruktur skal prioriteres.

  Et udvalg af organisationer og foreninger, der blandt andet repræsenterer både industri, fragt, kollektiv trafik, færdselssikkerhed og cyklisme, er således blevet sammensat på tværs af branchen. De skal i fællesskab præsentere fem specifikke investeringsforslag, som kan fremme såvel person- som godstransport i Danmark.

  Fremtiden vil bringe større krav om mobilitet i samfundet, og vi står samtidig over for trafikstigninger og krav om betydelige fald CO2-udledningen. Spørgsmålet for branchemødet vil derfor være: Hvordan tackler vi denne udfordring, og hvilke infrastrukturinvesteringer bør vi prioritere højest?

  Der er således lagt op til en bred debat om udfordringerne på transportområdet, og nytænkning på tværs af branchen vil være i højsædet.

  Pressen inviteres til at deltage i mødet som foregår fredag den 20. juni kl. 10.00–14.00 på KulturØen, Havnegade 6-10, 5500 Middelfart

  Tilmelding og nærmere information kan fås hos pressechef Jesper Damm Olsen. Tilmeldinger fra pressen bedes sendt senest den 18. juni til flg. mailadresse: jdo@trm.dk