Gå til hovedindhold

Rokade af direktører i Transportministeriet

Indhold

  Transportministeriet skal i de kommende år løse en række nye, store opgaver. Det gælder ikke mindst gennemførelsen af den kommende investeringsplan og opgaven med at formulere en plan for reduktion af transportsektorens CO2-udledning.

  Som led i forberedelsen af ministeriet til disse opgaver er det besluttet med virkning fra mandag d. 2. juni 2008 at gennemføre en rokade i topledelsen af de mest involverede af Transportministeriets institutioner – Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen og Færdselsstyrelsen.

  Henning Christiansen, som har været direktør i Vejdirektoratet siden 1997, vil fremover varetage opgaven som direktør for Færdselsstyrelsen. Vejdirektoratet har under Henning Christiansens ledelse bl.a. varetaget en vellykket implementering af kommunalreformen på vejområdet, hvor 2.200 km kommunale veje blev overført til staten.

  Per Jacobsen, som siden 2006 har været direktør i Trafikstyrelsen, vil fremover varetage stillingen som direktør for Vejdirektoratet. Per Jacobsen har tidligere været afdelingschef i Transportministeriets departement og har i Trafikstyrelsen bl.a. stået i spidsen for at gennemføre det meget komplicerede udbud af togtrafikken på Kystbanen.

  Carsten Falk Hansen, som siden 2001 har været direktør i Færdselsstyrelsen, vil fremover være direktør for Trafikstyrelsen. Under Carsten Falk Hansens ledelse har Færdselsstyrelsen bl.a. gennemført den krævende omstillingsproces i forbindelse med privatiseringen af bilsynsopgaven. Samtidig er Færdselsstyrelsen i gang med en række store opgaver vedrørende bl.a. åbningen af postmarkedet, udvikling af regeringens godsstrategi, færdselssikkerhed og i forhold til transportens miljøpåvirkning.

  Transportminister Carina Christensen udtaler i forbindelse med rokaden:

  -Transportministeriet skal levere mange vigtige beslutningsgrundlag til regeringen og Folketinget i den kommende tid – ikke mindst om nødvendige investeringer i vores infrastruktur og hvordan vi løser problemet med transportsektorens udledning af CO2.

  -Jeg er overbevist om at vi med dagens rokade af direktører har fået sat det hold som skal til for at vi kan løse disse store og spændende opgaver.