Gå til hovedindhold

Screening af en fast forbindelse over Kattegat afsluttet

Transportministeriet anmodede i foråret 2008 konsulentvirksomheden Niras om at gennemføre en screening af mulighederne for at anlægge en fast forbindelse over Kattegat.

Indhold

  Screeningen viser, at den billigste løsning tværs over Samsø er beregnet til at koste ca. 100 mia. kr. i anlægsudgifter. En linieføring syd om Samsø vil koste ca. 116 mia. kr. i anlægsudgifter mens en linieføring over Sjællands Odde til Mols vil koste ca. 137 mia. kr. i anlægsudgifter.

  Udgifterne til en fast forbindelse over Kattegat svarer således nogenlunde til udgifterne til Storebæltsforbindelsen plus Øresundsforbindelsen og den kommende Femern Bælt forbindelse tilsammen.

  Rapporten konkluderer, at en rent brugerfinansieret forbindelse, der bygger på samme tilbagebetalingsprincipper som Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen, ikke kan hænge sammen. Hvis broens økonomi skal hænge sammen, skal broen have et statstilskud på ca. 50 mia. kr., fra finansloven for den billigste løsning, hvilket svarer til omkring halvdelen af anlægsudgifterne.

  Transportminister Carina Christensen udtaler:

  - Rapporten konkluderer, at en rent brugerfinansieret forbindelse ikke er mulig med de trafikmængder, der forventes de næste mange år.

  - Etablering af en fast forbindelse over Kattegat er derfor ikke aktuel inden for tidshorisonten af regeringens kommende investeringsplan, men kan tages op igen om 15-20 år med udgangspunkt i de trafikale forhold til den tid.

  Læs rapporten om screeningen af en fast forbindelse over Kattegat