Ti nye Øresundstog

04. september 2008

Siden Øresundsbroens åbning i 2000 er antallet af passagerer, som har taget toget over Øresund, steget med i gennemsnit 14,5 procent pr. år og ventes at runde 11 mio på årsplan i 2008. Derfor er det netop besluttet at forstærke betjeningen ved indkøb af ti splinternye Øresundstog af den samme type, som kører trafikken i dag.

Transportminister Carina Christensen glæder sig over at kunne understøtte den succes, Øresundstrafikken er:

-Trafikken over Sundet har været i voldsom vækst over de senere år. Med denne investering styrker vi den kollektive trafik over Øresund, og bidrager yderligere til at forbedre integrationen i regionen, til glæde for de mange nuværende og kommende passagerer, siger transportminister Carina Christensen.

Med nyanskaffelsen bliver det muligt at køre længere tog på de tidspunkter hvor der er brug for det. Typisk bliver det muligt at indsætte ca. 200 flere siddepladser på de pågældende afgange.

Togene anskaffes i praksis af DSB og udlejes på en langtidsaftale til Trafikstyrelsen, der stiller dem til rådighed for DSBFirst, der skal drive Øresundstrafikken fra januar næste år.

Planen er, at de nye tog leveres i løbet af 2010. Togsættene er af samme type som de nuværende og består af tre vogne med 194 pladser og 39 klapsæder.

Med de ti nye tog er der i alt omkring 90 danske og svenske togsæt som betjener lokaltrafikken over Øresund. Alle tog er elektriske, indrettet med lavgulvssektioner og kan køre på begge sider af sundet.

Mere information
For mere information om køb af Øresundstog kan trafikchef Jeppe Gaard kontaktes på telefon 72267116.