Gå til hovedindhold

Tilbagebetaling af Femern Bælt-forbindelsen forkortes med to år

En ny finansiel analyse af den faste forbindelse over Femern Bælt viser, at kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt udformet som en skråstagsbro forventes at være betalt på cirka 23 år.

Indhold

  I forhold til den seneste finansielle analyse fra 2004 viser de nye beregninger, at den forventede tilbagebetalingstid for kyst til kyst-forbindelsen er reduceret med to år. Endvidere viser den nye analyse, at hvis udbygningen af de danske landanlæg finansieres via afkast fra kyst til kyst-forbindelsen, vil den forventede tilbagebetalingstid for kyst til kyst-forbindelsen være stort set uændret i forhold til 2004-analysen. Tidligere er der kun regnet på tilbagebetalingen på kyst til kyst-forbindelsen uden landanlæg.

  Hvis udbygningen af de danske landanlæg finansieres via afkast fra kyst til kyst-forbindelsen, forventes kyst til kyst-forbindelsen at være betalt på cirka 26 år. De danske landanlæg forventes at være betalt cirka 30 år efter åbning, det vil sige cirka fire år efter, at kyst til kyst-forbindelsen er blevet gældfri.

  Analysen viser, at det samlede Femern Bælt-projekt har en robust økonomi. Projektets økonomiske robusthed er vurderet i forhold til ændringer i realrente, EU-tilskuddets størrelse, anlægsudgiftens størrelse og jernbanebetalingen.

  Transportminister Lars Barfoed udtaler:

  - Jeg glæder mig over, at den nyeste finansielle analyse viser, at Femern Bælt-forbindelsen er et endnu stærkere økonomisk projekt, end de hidtidige analyser har vist.

  - I forhold til analysen fra 2004 bliver tilbagebetalingstiden for kyst til kyst-forbindelsen forkortet med to år. Det betyder, at udbygningen af de danske landanlæg kan finansieres med afkast fra kyst til kyst-forbindelsen stort set uden at forlænge forbindelsens tilbagebetalingstid.

  - Det er værd at pointere, at brugerbetalingen over den faste forbindelse finansierer både kyst til kyst-forbindelsen samt de store investeringer i danske landanlæg. Dermed holdes finansieringen af Femern Bælt-forbindelsen helt ude af statsbudgettet.

  - Projektet bidrager til den nødvendige udbygning af landets samlede transportsystem. Jeg ser frem til at fremsætte forslag til projekteringslov for projektet til efteråret.

  Den finansielle analyse er tilgængelig her