Trafikaftale: Forbedret indsats på handicapområdet og bedre trafikinformation på jernbanen

Der er i dag indgået aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om trafik som led i finanslovaftalerne for 2008.

22. februar 2008

Aftalen er et godt supplement til Aftale om trafik for 2007. Den nye aftale udmønter og supplerer den forrige aftale med vigtige tiltag, der både forbedrer situationen på bane og vej.                                                  

Aftalen har særlig fokus på en forbedring af forholdene for de handicappede og bedre trafikinformation på jernbanen.

Der er aftalt en række konkrete initiativer til trafikale forbedringer rundt om i landet. Initiativerne har særlig fokus på øget trafiksikkerhed, herunder bedre sikkerhed for cyklister, bekæmpelse af trafikstøj samt forbedring af forholdene for handicappede i banetrafikken.

Der er aftalt en nødvendig udskiftning af Skovdiget Vestbro på Hillerødmotorvejen.

Aftalen kan læses her.

Kontaktpersoner:
Henriette Kjær (K) 33374209
Kim Christiansen (DF) 33892512
Johs. Poulsen (RV) 33374713
Kristian Pihl Lorentzen (V) 33374560