Gå til hovedindhold

Trafikstyrelsen indgår kontrakt med Kystbanen A/S om drift af Kystbanen

Trafikstyrelsen har indgået kontrakt med Kystbanen A/S, der ejes af DSB og First Group, om drift af Kystbanen – dvs. fra Helsingør til Øresund. Samtidig har Skånetrafiken indgået kontrakt Öresundstrafiken AB, der ligeledes er ejet af DSB og First Group, om trafikken fra Øresund til Malmø og videre ind i Sverige.

Indhold

  Udbuddet af Øresundstrafikken, som både fra en trafikal, teknisk og juridisk synsvinkel må betegnes som særdeles komplekst og ambitiøst, forventes at resultere i en betydelig dansk statslig besparelse på i gennemsnit ca. 100 mio. kr. årligt. Udbuddet betød endvidere, at der i modsætning til i dag bliver én fælles jernbaneoperatør, der skal varetage driften på begge sider af sundet.

  Transportminister Carina Christensen udtaler i den anledning:

  -Jeg er glad for, at der nu er indgået kontrakt på begge sider af Øresund. Derved har vi nu fået én fælles operatør, hvilket gerne skulle resultere i, at passagererne får et bedre produkt med flere tog til tiden.

  -Det er glædeligt, at udbuddet - udover at medføre en bedre service til passagererne – betyder at staten kommer til at spare et betydeligt beløb.

  -Jeg vil også gerne udtrykke min tilfredshed med, at forskellige juridiske instanser i både Danmark og Sverige har bekræftet, at Trafikstyrelsen og Skånetrafiken har håndteret udbudsprocessen korrekt. Denne professionelle håndtering af udbud sikrer, at fremtidige udbud af togtrafik i Danmark er attraktive for jernbanevirksomheder – til gavn for den kollektive trafik i Danmark.

  -Med indgåelsen af denne aftale er regeringen kommet et godt skridt videre med at opfylde målsætningen om en øget konkurrenceudsættelse af jernbanetrafikken i Danmark.