Gå til hovedindhold

Transportminister Carina Christensen klar med nye initiativer mod spøgelsesbilister

Indhold

  Der har i de seneste år været en markant stigning i antallet af indberetninger af spøgelsesbilister. Derfor anmodede transportminister Carina Christensen i efteråret Vejdirektoratet om at besigtige samtlige til- og frakørsler med henblik på at udarbejde en redegørelse med forslag til indsatsen mod spøgelsesbilisme.

  Redegørelsen ligger nu klar, og Vejdirektoratet igangsætter en række nye initiativer indenfor følgende indsatsområder. Det omhandler bl.a.:

  1. Forbedring af vejanlæg, fx justering af vejskiltes placering, beskæring af beplantning og bedre kørebanemarkering.
  2. Udvidelse af igangværende forsøg med ”den østrigske hånd” og blinkende advarselslamper ved frakørslerne.
  3. Igangsættelse af nye forsøg med bl.a. lyskegler, der klart markerer tilkørsler, røde advarselslamper i vejbanen, der aktiveres når en bilist kører i den forkerte retning, hellefyr i udvalgte rampekryds og retningspile på motorvejen.
  4. Udbygget samarbejde med politiet om indberetninger, samarbejde med leverandører af GPS-systemer.
  5. Flere målrettede kampagner og udarbejdelse af brochure med vejledning om indberetning og adfærd, hvis man skulle se en spøgelsesbilist.

  Transportminister Carina Christensen udtaler:

  - Vi sætter nu en række konkrete, nye initiativer i gang for at se, om det er noget, der kan hjælpe os videre i indsatsen mod spøgelsesbilisme.

  - Det handler bl.a. om at installere røde lys i vejbanen, opsætte lysende kegler der markerer den korrekte rampe og opstilling af røde advarselslamper, der aktiveres, hvis biler kører i den forkerte retning.

  - Det stigende antal registrerede spøgelsesbilister er efter min opfattelse noget, vi skal tage meget alvorligt. Derfor har jeg været optaget af at få undersøgt, om vi ikke kan gøre mere, end hvad vi allerede gør, for at sætte ind på dette uhyggelige fænomen.

  - Jeg håber, at vi med disse tiltag får et grundlag for en endnu bedre indsats mod spøgelsesbilisme.

  Redegørelsen kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside www.vd.dk