Transportminister Carina Christensen på debatturné om fremtidens infrastruktur

Den 21. april 2008 lyder startskuddet for transportminister Carina Christensens landsdækkende debatturné, som sætter fokus på fremtidens transportinfrastruktur.

11. april 2008

Ministeren vil fra den 21. april og frem til den. 26. maj besøge København, Vejle, Ringsted, Viborg, Aalborg, Odense og Århus.

Carina Christensen tager ud for at lytte til de lokale interesser og for at besigtige vej- og baneprojekter i hele Danmark. Under turnéen vil landets borgmestre og regionsråd få lejlighed til at fremlægge deres visioner for den fremtidige infrastruktur i de enkelte regioner.

Vejen er dermed banet for en åben dialog om de projekter og ideer, der kan være med til at skabe en bedre sammenhæng og fremkommelighed mellem de enkelte landsdele. Disse vurderinger vil indgå i regeringens videre arbejde med at prioritere indsatsen i form af en konkret investeringsplan.

Det er regeringens ønske at skabe en bedre kollektiv og mere miljørigtig trafik. Samtidig skal der gøres en indsats for at forbedre fremkommeligheden på vejene de kommende år.

Turneen er således et led i arbejdet med den investeringsplan, som regeringen fremlægger senere i år. Infrastrukturkommissionen har allerede fremlagt sine anbefalinger for indsatsen på transportområdet frem mod 2030.

Læs Infrastrukturkommissionens betænkning.