Gå til hovedindhold

Transportminister Lars Barfoed arbejder for regelforenkling på godstransportområdet

Indhold

  Arbejdet med regelforenkling på godstransportområdet er i fuld gang. På et møde i Godstransportens Tænketank er det besluttet at nedsætte en permanent arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne for en fortsat reduktion af godstransporterhvervets administrative byrder. Arbejdsgruppens formand bliver kontorchef Theo Rabenberg fra Færdselsstyrelsen.

   Som et konkret eksempel kan det nævnes, at Færdselsstyrelsen pr. 1. oktober 2008 har gennemført digital ansøgning for typegodkendelser for tunge køretøjer.  Derudover er en række initiativer ved at blive gennemført, eksempelvis tilladelsesprocedurer for arbejdskøretøjer på havne- og terminalområder. Mere end 30 initiativer drøftes i regelforenklingsgruppen.

  Godstransportens Tænketank er et forum ledet af transportministeren, hvor repræsentanter fra erhvervets organisationer, fagbevægelsen og embedsmænd fra en række ministerier mødes for at drøfte udviklingen i godstransporterhvervet. Arbejdsgruppen vil afspejle denne brede sammensætning.

  Det er muligt at se de allerede gennemførte projekter samt de initiativer, der skal ses nærmere på i den kommende tid, i et statusnotat. Nogle af tiltagene gennemføres alene i Transportministeriets regi, mens andre fordrer dialog med andre myndigheder.

  Transportminister Lars Barfoed udtaler:

  -Jeg lægger stor vægt på, at der allerede er gennemført en lang række initiativer til regelforenkling på området.  En fortsat regelforenkling for godstransporterhvervet i Danmark er af stor betydning. Arbejdet i Godstransportens Tænketank ligger i fin tråd med regeringens målsætninger på området, hvor det er afgørende at understøtte en fortsat økonomisk effektivisering i erhvervslivet, så Danmark kan matche den intense internationale konkurrence. Jeg ser derfor meget frem til at følge arbejdet i arbejdsgruppen.