Gå til hovedindhold

Transportministeren drøfter modulvogntog og sikkerhed i luftfartssektoren med EU’s transportkommissær

Transportminister Carina Christensen har i dag deltaget i rådsmødet for EU’s transportministre i Luxembourg. Hun har i den forbindelse haft et separat møde med EU-kommissionens næstformand og transportkommissær Jacques Barrot.

Indhold

  På dagsordenen for mødet med Barrot var CO2-kravene til transportsektoren, modulvogntog, regeringens godsstrategi samt EU’s regler for sikkerhed i luftfartssektoren.

  På selve transportministerrådsmødet blev særligt spørgsmålet om cabotage drøftet. Cabotagekørsel er adgang til at udføre intern transport af gods i en medlemsstat, hvor man ikke er hjemmehørende.

  Transportminister Carina Christensen udtaler:

  -Jeg har overfor transportkommissæren bl.a. fremført vores synspunkter om modulvogntog, som en effektiv og miljørigtig transportform, der kan hjælpe med at løfte forholdene for godstransport i hele Europa. Jo flere lande der åbner op for modulvogntog i EU jo større bliver disse gevinster.

  -Det glæder mig at transportkommissæren spurgte særdeles interesseret til de ideer, der ligger i den nye danske vejgodsstrategi.

  -Jeg har desuden gentaget de danske synspunkter om EU’s regler om sikkerhed på luftfartsområdet, herunder væskereglerne. Jeg har fremført, at Danmark ser frem til den aftalte evaluering af reglerne, som skal kortlægge om alle regler nu stadig er tidssvarende.

  - Vejcabotage-forslaget er vigtigt. Cabotage kan bidrage til at reducere den samlede lastbilkørsel i Europa. Det er godt for miljøet, at der ikke kører tomme lastbiler rundt. Vi skal undgå mange nationale særordninger på cabotageområdet i de enkelte EU-lande. Det kompromis der nu tegner sig med en fælles definition på cabotage, hvor det er muligt at foretage 3 cabotagekørsler på 7 dage, synes jeg alt i alt er en balanceret kompromisløsning. Men jeg hæfter mig også ved forslaget om at cabotageordningen efter en tid tages op til revision med henblik på en yderligere afregulering. Det mener jeg er klogt.