10 mio. kr. til trafiksikkerhedskampagner

03. november 2009

Arbejdet med at skabe større trafiksikkerhed gennem kampagner får et løft med en ny pulje på 10 millioner kroner til trafiksikkerhedskampagner.

Puljen er en del af udmøntningen af trafikforliget mellem alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten. Pengene skal gå til kampagner rettet til motorcyklister og mod uopmærksomhed i trafikken. Det bliver de seks regionale færdselssikkerhedsudvalg, der kan søge om midlerne hos Vejdirektoratet, og derefter skal forvandle kroner til kampagner.

Der har netop været afholdt nyvalg til de seks udvalg, der dækker de regionale områder Nordjylland, Midt- og Vestjylland, Østjylland, Syddanmark, Sjælland (inkl. Lolland, Falster og Bornholm), samt Hovedstaden. Medlemmerne er Vejdirektoratet, politiet, kommunerne, Rådet for Sikker Trafik, samt forskellige organisationer. 

Transportminister Lars Barfoed udtaler:

-Kampagneindsatsen er en vigtig del af vores fælles indsats for at øge trafiksikkerheden. Jeg forventer mig meget af de kampagner, som den nye pulje nu åbner mulighed for at føre ud i livet.

-Jeg er yderst tilfreds med den regionale og lokale opbakning til valgene til færdselssikkerhedsudvalgene. Den lokale forankring er en klar styrke for udvalgenes arbejde, og den skal vi bygge videre på i de nye udvalg.

-Jeg vil gerne rose kommunerne, politi, Rådet for Sikker Trafik, organisationerne og Vejdirektoratet for deres indsats og store engagement i arbejdet. Færdselssikkerhedsudvalgene har en stor betydning for det overordnede trafiksikkerhedsarbejde med kampagner og andre aktiviteter.

-Både regeringen og de øvrige forligspartier ønsker at intensivere indsatsen for at begrænse antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Vi er nødt til at sætte ind over en bred front med såvel konkrete forbedringer af trafikanlæggene som udvikling af nye metoder og ikke mindst kampagneindsatser.