Gå til hovedindhold

Aftale om fusion mellem Post Danmark A/S og Posten Sverige AB

Transportministeriet og Näringsdepartementet har fredag d. 30. januar underskrevet en aftale om fusion mellem Post Danmark A/S og Posten Sverige AB. De to selskaber fortsætter som datterselskaber i den nye koncern, hver med et selvstændigt ansvar for kundebetjeningen.

Indhold

  Aftalen skal muliggøre, at der gennem en fusion skabes en ny og stærk nordisk postvirksomhed, som skal kunne levere postydelser af høj kvalitet. Det er herved hensigten, at sikre borgere og erhvervsliv i Sverige og i Danmark en tidssvarende og konkurrencedygtig posttjeneste.  Post Danmark A/S varetager som hidtil befordringspligten i Danmark og Posten AB befordringspligten i Sverige.

  I overensstemmelse med hensigtserklæringen af 1. april 2008, er parterne enige om, at søge det fusionerede selskab børsnoteret i Stockholm og København indenfor en periode på 3-5 år.

  Det er ligeledes hensigten at gennemføre et nyt aktieprogram for medarbejderne i både Danmark og Sverige i den fusionerede virksomhed. Post Danmark A/S vil kontakte de eksisterende medarbejderaktionærer omkring et tilbagekøb/en indløsning af deres nuværende aktier i Post Danmark A/S.

  Efter fusionen vil det nye selskab være ejet af den danske stat og den svenske stat med en fordeling af aktierne på henholdsvis ca. 40 % og 60 %. Ejernes indflydelse er dog balanceret således, at den svenske stat og den danske stat har lige mange stemmer.  

  Fusionens endelige gennemførelse vil skulle godkendes af Folketingets Finansudvalg og Konkurrencemyndighederne.

  I forbindelse med fusionen er der indgået aftale mellem Transportministeriet og CVC om statens køb af CVC’s aktier i Post Danmark A/S. Der henvises til særskilt pressemeddelelse herom.

  I forbindelse med offentliggørelse af underskrivelsen af fusionsdokumenterne, udtaler transportminister Lars Barfoed:

  - Efter et længere forhandlingsforløb er jeg nu glad for at kunne offentliggøre, at der er opnået enighed om vilkårene for gennemførsel af fusionen.

  - Jeg er overbevist om, at vi med fusionen får styrket de to virksomheder således, at borgerne i Danmark og Sverige også fremover vil have adgang til posttjenester af en høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser.

  - Jeg vil nu anmode om Folketingets Finansudvalgs godkendelse af fusionen og købet af CVC’s aktiepost i Post Danmark A/S, ligesom arbejdet med at indhente konkurrencemyndighedernes godkendelse af fusionen er påbegyndt.

  For yderligere information henvises til selskabsdirektør Michael Birch, Transportministeriet, telefon +45 33 92 38 96.