Gå til hovedindhold

Analyse viser vej til flere passagerer i den kollektive trafik i hovedstaden

En analyse udarbejdet af Transportministeriet sammen med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune viser, at en mere fokuseret busbetjening med styrkelse af knudepunkter giver flere passagerer i den kollektive trafik.

Indhold

  Transportministeriet har sammen med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune analyseret samspillet mellem de kollektive transportformer i hovedstaden med særlig fokus på bus og metro.

  Siden metroens åbning er det samlede passagertal i bus og metro i de to kommuner steget med 12 pct. Analysen viser, at der er potentiale for en yderligere stigning i passagertallet i den kollektive trafik i hovedstaden ved en mere fokuseret busbetjening, der øger sammenhængen mellem de kollektive transportformer. Anbefalingerne går bl.a. på at forbedre busbetjeningen af centrale knudepunkter med forbindelser til S-tog og metro.

  Transportminister Lars Barfoed udtaler:

  -Vi kan få flere passagerer i den kollektive trafik og få en bedre samlet økonomi ved en optimering af busbetjeningen i hovedstaden. Derved kan endnu flere få glæde af de senere års store investeringer i metro og S-tog samtidig med, at infrastrukturen udnyttes bedre.

  - Analysen indeholder en række anbefalinger til at lette passagernes skift mellem tog og bus, bl.a. at sikre god trafikinformation på tværs af transportformer. Jeg vil gøre opmærksom på, at puljerne i transportaftalen giver mulighed for at søge om statslig medfinansiering til eksempelvis forbedring af knudepunkter i den kollektive trafik.

  Jesper Christensen, gruppeformand (S) i Københavns Borgerrepræsentation udtaler:  

  -Vi har allerede sat en række initiativer i gang for at styrke den kollektive trafik, og jeg glæder mig over, at det har båret frugt. Et tæt samspil mellem bus, tog og metro og bedre fremkommelighed for busserne er nødvendigt, hvis vi skal bevare de gode resultater for antallet af passagerer. Det giver rapporten en række gode bud på.

  Borgmester Jørgen Glenthøj (K), Frederiksberg Kommune, udtaler:

  -Al erfaring viser at gode omstigningsmuligheder mellem de forskellige transportformer er et meget virkningsfuldt redskab, når det handler om at gøre den kollektive trafik til et mere attraktivt tilbud. Det kan vi sagtens gøre bedre, og det dokumenterer rapporten også. For mig er det helt afgørende, at vi tænker trafiksystemerne sammen uden at gå på kompromis med nærheden og frekvenserne, som er så afgørende for især ældre borgere.

  I aftalen om En grøn transportpolitik er der afsat i alt 1,3 mia. kr. i puljemidler til projekter, der øger fremkommeligheden for busser og øger antallet af buspassagerer. Puljerne kan bl.a. yde støtte til projekter inden for:

  • Bedre sammenhæng og skift mellem transportmidler herunder terminaler
  • Forbedring af stoppesteder
  • Bedre kundeinformation herunder realtidsinformation både ved stoppesteder og elektroniske medier

  De to kommuner og Movia har sammen med de øvrige trafikselskaber nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med analysens anbefalinger. Det er kommunerne, der som ansvarlige for den lokale bustrafik beslutter, hvilke konkrete tilpasninger af busbetjeningen analysen skal munde ud i.

  Se analysen her