Gå til hovedindhold

Banedanmark Entreprise neddrosler anlægsafdeling

Indhold

  Der blev i november 2006 indgået en politisk aftale om en selskabsdannelse af Banedanmarks entreprenørafdeling Entreprise. Aftalen indebar blandt andet en løsning, hvor tjenestemændene overgik til overenskomstvilkår. Dette var ikke muligt, og der blev derfor også arbejdet på en løsning med udlånte tjenestemænd. Desværre har det ikke været muligt at finde en løsning på tjenestemandsspørgsmålet, og forhandlingerne er nu blevet overhalet af den økonomiske udvikling i Entreprise i form af svigtende ordrer på anlægsopgaver i 2009. Virksomheden har derfor udsigt til et underskud i 2009.

  I lyset af den opståede økonomiske situation har Banedanmark besluttet, at Entreprise neddrosler sin anlægsafdeling, og at virksomheden fremover primært koncentrerer sig om vedligeholdelse af skinner og sikringsanlæg samt mindre anlægsopgaver, der udføres i forbindelse hermed. Entreprise vil fremover ikke længere byde på opgaver vedrørende nye anlæg.

  I konsekvens heraf er det besluttet at indstille arbejdet for en omdannelse af Entreprise til aktieselskab. Med virksomhedens økonomiske situation giver det ikke længere mening at arbejde for en omdannelse. Entreprise forbliver hermed i Banedanmark.

  Transportminister Lars Barfoed har i dag orienteret forligskredsen bag aftalen fra november 2006 om situationen, og han udtaler:

  - Jeg har forståelse for Banedanmarks beslutning om at neddrosle den tabsgivende anlægsafdeling i Entreprise og i stedet fokusere på vedligeholdelsesområdet, hvor virksomheden har opnået bedre resultater. Den beklagelige manglende løsning på tjenestemandsspørgsmålet og den økonomiske situation i Entreprise har nødvendiggjort denne beslutning, som samtidig har til resultat, at arbejdet for en omdannelse til aktieselskab må indstilles.”

  Læs også pressemeddelelse fra Banedanmark på www.bane.dk