Gå til hovedindhold

Barfoed: Antallet af motorcykelulykker skal reduceres

Indhold

  Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har i dag offentliggjort en dybdeanalyse af 41 alvorlige ulykker med motorcykler.

  I mange af ulykkerne blev motorcyklisterne overset, fordi de kørte for stærkt, og fordi modparten ikke orienterede sig tilstrækkeligt. I 2/3 af ulykkerne med modpart orienterede bilisten sig ikke godt nok, men i halvdelen af disse tilfælde kørte motorcyklisten for stærkt, hvilket gjorde det sværere at opdage motorcyklisten i tide. Halvdelen af de 41 ulykker kunne være undgået, hvis motorcyklisten havde tilpasset hastigheden bedre.

  Transportminister Lars Barfoed udtaler om rapportens anbefalinger: 

  - Vi skal have bragt antallet af ulykker ned. Jeg er derfor enig i behovet for kampagner rettet mod motorcyklisterne og især holdningen til fart. Derfor har vi netop bevilget 10 mio. kr. til trafiksikkerhedskampagner i transportaftalen. Rapporten fra Havarikommissionen er et værdifuldt input til udarbejdelsen af de kommende kampagner.

  - Jeg er enig i Havarikommissionens anbefaling om at indføre blokeringsfri bremser på nye motorcykler. Jeg har derfor bedt Færdselsstyrelsen om at arbejde for det i de drøftelser, der finder sted i EU om krav om blokeringsfri bremser på nye motorcykler.

  - Mange af ulykkerne med motorcyklister sker på veje, som er særligt populære blandt motorcyklister. Da hovedparten af de særligt populære motorcykelveje er kommuneveje, vil der blive taget skridt til, at kommunerne hos Vejdirektoratets seks regionale vejcentre kan få inspiration til, hvordan de kan gennemføre en særlig trafiksikkerhedsinspektion på disse veje.

  Mere information
  Rapporten kan hentes på www.hvu.dk: Motorcykelulykker, Rapport nr. 6, 2009

  Yderligere oplysninger fås hos formand Sven Krarup Nielsen, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, på telefon 72 44 33 02, mobil 40 20 33 52, e-mail: skn@vd.dk eller hos pressechef Jesper Damm Olsen, Transportministeriet, på telefon 33 92 43 02.