Gå til hovedindhold

Barfoed i EU: Intelligente Transport Systemer skal kunne tale sammen

Transportminister Lars Barfoed deltager i dag i et uformelt rådsmøde i Tjekkiet. Emnet er Intelligente Transport Systemer (ITS).

Indhold

  Europa-Kommissionen har for nylig offentliggjort en række initiativer for at få udbygget ITS på vejområdet samt sikre rammerne for anvendelsen af ITS med henblik på at fremskynde, harmonisere og koordinere indsatsen i EU. Dette udgør rammen for de europæiske transportministres diskussioner i løbet af dagen.

  Transportminister Lars Barfoed siger i den anledning:

  -Jeg har overfor mine kolleger i EU pointeret, hvor vigtigt det er, at ITS systemerne i EU kan kommunikere sammen - det er en vigtig diskussion at tage. 

  - ITS er fremtidens kommunikationssystem på veje og jernbaner, og det nytter derfor ikke at lave hvert sit system, som ikke kan tale sammen. Der skal ske en standardisering for at få det fulde udbytte af investeringerne.

  - Danmark bidrager ved at investere op mod 24 mia. kr. i ERTMS-signalsystemet på baneområdet, som bygger på fælles europæiske standarder.

  - ITS skal være med til at gøre livet nemmere for den enkelte bilist, og skabe større mobilitet og færre flaskehalse på vejene. Og endelig kan ITS være med til at bidrage til at reducere CO2 udslip.

  - I Danmark satser vi kraftigt på ITS. Vi har netop afsat en samlet pulje på 600. mio. kr. til nye ITS initiativer. Der er der er afsat henholdsvis 75 mio. kr. og 50 mio. kr. til to ambitiøse projekter på henholdsvis Helsingør-motorvejen og ved Limfjordstunnellen samt 20 mio. kr. til undersøgelse af et digitalt vejnet til forbedring af trafikantservice.

  - I relation til trafiksikkerhed er ITS et vigtigt redskab. Det gælder fx selehuskere, hvor jeg vil pointere over for mine europæiske kollegaer, at vi ønsker en intensiveret indsats for at gøre selehuskerne obligatoriske i nye personbiler og varevogne. Dermed vil mange menneskeliv i Europa kunne reddes.