Gå til hovedindhold

Barfoed: Kystbanens regularitet skal forbedres

Indhold

  Transportminister Lars Barfoed havde i dag møde med DSBFirst, DSB, Banedanmark og Trafikstyrelsen om problemerne med regulariteten for kunderne på Kystbanen og i Øresundstrafikken. Mødet resulterede i en række nye tiltag, der skal rette op på samspilsproblemerne mellem de forskellige aktører på strækningen. Målet er en forbedret regularitet og information til passagererne på Kystbanen.

  - Forholdende for pendlerne på Kystbanen har været klart utilfredsstillende. Og selv om vi tidligere på året satte ind med en robusthedsplan med ekstra kapacitet til at opfange forsinkelser fra Sverige, har det ikke været tilstrækkeligt. Derfor sætter vi nu yderligere en række initiativer i gang, der skal forbedre kundeoplevelsen og regulariteten på Kystbanen, siger transportminister Lars Barfoed.

  - De forskellige aktører på Kystbanen vil i en task force ledet af Trafikstyrelsen nu udarbejde helt klare disponeringsplaner, som giver Banedanmark mulighed for at gribe ind og sikre at opståede forsinkelser hurtigst muligt neutraliseres samt at der kan gives præcis information til kunderne. Det er systemer og arbejdsgange, der har virket med succes på S-togssystemet, og de erfaringer gør vi nu brug af på Kystbanen, siger Lars Barfoed.

  - Det blev i dag derudover besluttet at indhente ekstern ekspertbistand, som sammen med aktørerne på strækningen skal analysere og anvise mulige løsninger til en forbedret regularitet. Dette arbejde vil først og fremmest have fokus på udformningen af køreplanen og andre tiltag, der kan øge køreplanens robusthed eksempelvis afgangsprocedure, samt fælles regularitetsmålsætninger for aktørerne. Jeg forventer, at der i begyndelsen af det nye år foreligger et resultat af dette arbejde, siger Lars Barfoed

  - Det vil endvidere blive overvejet, om Kystbanen og Øresundstrafikken på længere sigt skal organiseres anderledes efter den nuværende kontraktperiodes udløb i 2018. Blandt andet vil det indgå i mine overvejelser, om Kystbanen skal inddrages i S-togssystemet for at skabe en mere robust drift, siger Lars Barfoed.

  Yderligere information fås hos pressechef Jesper Damm Olsen på telefon 33 92 43 02.