Gå til hovedindhold

Barfoed lancerer Persontransportens Tænketank

Transportminister Lars Barfoed lancerer 16. juni et nyt forum: Persontransportens Tænketank. Denne etableres i regi af Transportministeriet med ministeren for bordenden. Tænketanken er inspireret af den velfungerende Godstransportens Tænketank, der har vist sig at være et godt forum for idé- og vidensudveksling, branchespecifikke drøftelser samt konkret samarbejde.

Indhold

    Tænketanken skal med udgangspunkt i aftalen om En grøn transportpolitik på første møde drøfte, hvordan persontransporten bedst muligt spiller sammen, så vi kan øge mobiliteten i Danmark. Det handler kort sagt ikke om privatbilisme mod kollektiv trafik, men om at bruge de bedste transportmidler på de rigtige tidspunkter og nedbryde barriererne mellem de forskellige transportformer. Barrierer, der kan være af teknisk, adfærds- eller reguleringsmæssig art – eller blot bunder i traditioner og vaner.

    Transportminister Lars Barfoed udtaler:

    - Jeg forventer, at Persontransportens Tænketank kan sætte konkrete problemstillinger til debat – og ikke mindst diskutere løsninger. Det kan være i måden, som lovgivningen er skruet sammen på eller i det daglige samarbejde på tværs af transportformer, myndigheder og organisationer. Tænketanken skal også bruges til at løfte vidensniveauet gennem erfaringsudveksling og være med til at sætte temaer om f.eks. forskning og innovation på agendaen.

    - Persontransportens Tænketank er en unik mulighed for deltagerkredsen til at mødes på tværs af befordringsinteresser og trafikmæssige holdninger. Persontransporten er vigtig og vedkommende for alle borgere for at kunne deltage i de aktiviteter, der tegner et samfund. Derfor ser jeg dette forum som en relevant aktør i forhold til at løse de udfordringer, som ligger foran os, hvor vi i fællesskab – og med blik for alle transportformer – kan bidrage til at skabe den bedste mobilitet for den enkelte borger.

    Sigtet med en tænketank for persontransport er at skabe et tværgående nationalt dialog- og debatforum, hvor de respektive deltagere to gange årligt har lejlighed til at sætte vedkommende emner og spørgsmål på agendaen til faglig drøftelse. Tænketanken skal være et forum, hvor udviklingen af en bæredygtig, helhedsorienteret persontransport, og den løbende implementering af nye tiltag, diskuteres. Et særligt fokus og formål vil være herigennem at styrke sammenhængen mellem transportformerne i persontransporten.