Barfoed tilfreds med ny IC4-aftale – nu skal togene ud at køre

DSB har vurderet, at AnsaldoBreda har overholdt DSB’s ultimatum for levering af IC4. På den baggrund har DSB indgået en revideret kontrakt med AnsaldoBreda.

20. maj 2009

Transportminister Lars Barfoed er tilfreds med den nye aftale. Den indeholder en betydelig økonomisk kompensation til DSB og ikke mindst et nyt ultimatum samt bod ved svigtende leverancer. Desuden vil udbedring af fejl og mangler samt opgradering af togene ske i Danmark.

Transportminister Lars Barfoed udtaler:

- Det er tilfredsstillende, at DSB og AnsaldoBreda er nået frem til en løsning på den komplekse og alt for langtrukne IC4-sag. Den genforhandlede kontrakt indebærer, at passagererne nu langt om længe kan se frem til, at IC4 kommer til at køre i Danmark.

- DSB’s ultimatum har vist, at det har været nyttigt at lægge pres på AnsaldoBreda. Jeg mener, at der stadig er behov for at lægge størst muligt pres på AnsaldoBreda med henblik på at opnå en hurtig og løbende leverance af togene. Derfor indeholder den genforhandlede kontrakt et nyt ultimatum, som indebærer, at såfremt leveringen af togene forsinkes yderligere, skal AnsaldoBreda betale bod til DSB. I yderste konsekvens kan kontrakten opsiges.

- Passagerernes tålmodighed har været på en hård prøve. Derfor gælder det om at få togene ud at køre hurtigst muligt. Nu skal serieproduktionen af togene i gang, og det vil helt som forventet tage noget tid. Men allerede i indeværende år vil antallet af daglige afgange med IC4 blive øget betragteligt.

- Det er positivt, at DSB modtager en økonomisk kompensation i milliardklassen. Den skal sikre færdiggørelse af togene her i Danmark og dække udgifterne til erstatningsmateriel. Desuden skal den bruges til ambitiøse regularitetsforbedrende tiltag, der skal sikre bedre information til passagererne og flere tog til tiden.