Gå til hovedindhold

Barfoed: Vækst og øget konkurrence tegner fremtidens jernbane

Indhold

  Transportminister Lars Barfoed fremlægger i dag strategioplægget En jernbane i vækst for den fremtidige udvikling på jernbanen. Heri giver transportministeren et bud på, hvordan jernbanen kan understøtte regeringens mål om, at den kollektive trafik skal stå for størstedelen af væksten i fremtidens trafik, og lægger samtidig op til debat om den fremtidige udvikling af jernbanen i Danmark. Regeringen vil på det grundlag fremlægge en færdig jernbanestrategi i efteråret 2010.

  Med udgangspunkt i transportaftalen En grøn transportpolitik fra den 29. januar 2009 skal målet realiseres gennem den bedst mulige togtrafikbetjening, der imødekommer brugernes behov.

  Den ene hovedtilgang er fysiske forbedringer og investeringer i øget banekapacitet, som gør det muligt at køre flere, hurtigere og mere præcise tog. Der skal i forbindelse med de forestående trafikforhandlinger blandt andet tages stilling til en ny jernbane mellem København og Ringsted, som vil være helt afgørende for udviklingen af jernbanen i Danmark.

  Den anden tilgang er en organisering af jernbanesektoren, der sikrer maksimal kundeorientering, herunder øget konkurrence på jernbanen. Erfaringerne fra de hidtidige togtrafikudbud er positive og har givet anledning til effektivisering, innovation og lavere udgifter. Transportminister Lars Barfoed lægger derfor op til to yderligere udbud af togtrafikken i Danmark, henholdsvis på strækningen Fredericia–Odense–Svendborg og på strækningen Roskilde–Køge–Næstved.

  - Vi skal fortsætte den positive udvikling med den igangsatte udbudsproces, og jeg lægger derfor op til at udbyde to nye strækninger i de kommende år. Men inden vi går videre med trafikken på de centrale banestrækninger, skal vi have fuldt overblik over, hvordan kundernes behov bedst imødekommes, siger transportminister Lars Barfoed.

  Øget konkurrence, kundeorientering samt indretning og ejerskab af DSB bliver centrale elementer i en ny jernbanestrategi, der også vil tage fat på spørgsmål som hensigtsmæssig udnyttelse af banenettet, adgang til og ejerskab af stationer, indretning af billetsystemer, organisering af statslige myndigheder mv.

  - Der er brug for en ekspansiv jernbanestrategi, der kan sikre det maksimale udbytte af de store investeringer vi gennemfører i disse år. Målet er, at vi rejser dobbelt så meget med toget i 2030 som i dag, siger Lars Barfoed.

  Strategioplægget følges op af en analyse, der skal være færdig i efteråret 2010 med henblik på fremlæggelse af en sammenfattende jernbanestrategi. Som led i arbejdet vil Transportministeriet i foråret 2010 afholde en jernbanekonference.

  Læs En jernbane i vækst og se plancherne fra pressemødet her