Dansk-svensk topmøde om transport

Transportminister Lars Barfoed mødes fredag med sin svenske kollega infrastrukturminister Åsa Torstensson. De to skal drøfte en række vigtige transportpolitiske emner, herunder Øresundsregionens infrastrukturplanlægning, Østersøstrategien og et fælles luftrum.

13. maj 2009

I forlængelse af mødet holder de to ministre pressemøde, som finder sted:

Fredag den 15. maj, kl. 11.45-12.15,

Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K,

i Transportministeriets mødesal Øresund

Yderligere oplysninger fås hos pressechef Jesper Damm Olsen på tlf. 33 92 43 02, mobil 40 85 93 88 eller mail jdo@trm.dk