Gå til hovedindhold

Forstærket kamp mod graffiti

Indhold

  Store mængder graffiti på stationsområderne fører til øget utryghed hos passagererne og gør toget mindre attraktivt som transportform. Et flertal i Folketinget bestående af regeringspartierne Venstre og Det Konservative Folkeparti samt Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti er derfor blevet enige om en forstærket indsats for at reducere graffitimængden. Kampen mod graffiti iværksættes i første omgang som et 1-årigt forsøg på de større danske stationer.

  Transportminister Lars Barfoed udtaler:

  - Vi skal ikke acceptere hærværk i nogen form, og den utryghed graffiti fremkalder. Vi forstærker derfor kampen mod graffiti. Indsatsen bliver koncentreret der, hvor der er mange passagerer. Det er min forhåbning, at vi kan få reduceret mængden af graffiti på de større stationer og dermed være med til at gøre toget mere attraktivt som transportform.

  Indsatsen vil være rettet mod at fjerne graffiti på de steder, hvor passagererne færdes i forbindelse med deres rejse. Det betyder, at der fra 1. januar 2010 på stationer med over 6.000 daglige passagerer vil være en forøget indsats mod graffiti. Der afsættes 9 millioner kroner til forsøget, som evalueres medio 2010. Herefter vil der på baggrund af de indhøstede erfaringer blive taget stilling til, om indsatsen skal gøres permanent.

  Den forstærkede graffitibekæmpelse på de større stationer er endnu et led i indsatsen for at skabe gode og attraktive rammer for den kollektive trafik. I forvejen gennemfører Banedanmark et forsøg med videoovervågning af lokaliteter, hvor der ofte er uautoriseret færdsel på sporene. Samtidig er DSB i gang med en særlig tryghedsskabende indsats på udvalgte stationer.

  Yderligere oplysninger fås hos pressechef Jesper Damm Olsen på tlf. 33 92 43 02, jdo@trm.dk