Gå til hovedindhold

Fortsat høj jernbanesikkerhed – dansk strategi i fælleseuropæisk reform

En ny strategi for den fælleseuropæiske jernbane har tre hovedbudskaber: Sikkerheden skal bevares, danske særregler skal undgås, og overgangen fra etat til erhvervssektor skal fremmes gennem dialog og større egetansvar til virksomhederne.

Indhold

  Regeringen har netop indgået en transportaftale med forslag til en markant styrkelse af jernbanen i det næste tiår. Sideløbende skal hele jernbanen transformeres fra en etat til en erhvervssektor, ligesom det er sket med fly, færger og busser.  Et væsentligt led i denne proces er den fælleseuropæiske regelreform af jernbanesektoren.

  Trafikstyrelsen har nu udarbejdet en strategi for, hvordan Danmark skal gennemføre reformen, så Danmark kan få mest mulig jernbane for pengene, uden at det går ud over sikkerheden.
   
  Transportminister Lars Barfoed udtaler:

  - Når Danmark gennemfører EU's regelreform på jernbaneområdet, har vi nogle vigtige valg at træffe. Den nye strategi lægger den linie, at vi vil undgå særregler i videst muligt omfang. I stedet skal vi bruge flere kræfter på at præge de internationale forhandlinger og sætte klare aftryk heri for at fremme danske synspunkter. De nye regler skal herefter gennemføres så smidigt og effektivt som muligt.

  - Vi skal kunne høste frugterne af reformen i form af billigere hyldevarer og flere virksomheder, der kan byde sig til, når der skal bygges og drives jernbane.

  - Samtidig fastsætter vi et sikkerhedsmål, som jernbanen skal holde sig inden for, så vi holder et vågent øje med, at sikkerheden ikke sænkes.

  Den fælleseuropæiske jernbane tager fart i disse år med gennemførelse af flere direktiver og tekniske regler for bl.a. skinner, tog, signaler, lokomotivførere. Se mere på www.trafikstyrelsen.dk . Her kan strategien ”Den fælleseuropæiske jernbane – høj sikkerhed og smidig gennemførelse i Danmark” også downloades.

  For yderligere oplysninger, kontakt pressechef Jesper Damm Olsen, 3392 4302 eller sikkerhedsdirektør Jesper Rasmussen, Trafikstyrelsen, tlf. 7226 7010.