Gå til hovedindhold

Fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB er på plads

Efter et længere forløb er fusionen mellem Post Danmark A/S og Posten AB nu en realitet.

Indhold

  Den endelige gennemførelse af fusionen faldt på plads i dag på et møde i Stockholm mellem det danske Transportministerium og det svenske Näringsdepartement.

  Transportminister Lars Barfoed udtaler:

  - Med fusionen får vi skabt en nordisk postvirksomhed, som vil stå styrket til de store udfordringer på postmarkedet i de kommende år. Fusionen giver ikke svar på alle udfordringer, men den vil yde et væsentligt bidrag til at sikre vores postvirksomheder et bedre og stærkere udgangspunkt, end hvis de var fortsat hver for sig.

  Det nye svensk-danske postselskab har fået navnet Posten Norden AB. Hensigten med det fusionerede selskab er at skabe en konkurrencedygtig nordisk postvirksomhed, som kan yde borgere og erhvervsliv en god og tidssvarende postservice.

  Posten Norden AB bliver en af nordens største virksomheder med en omsætning på mere end 30 milliarder kroner og cirka 50.000 ansatte. Bestyrelsesformand bliver Fritz H. Schur og administrerende direktør Lars G. Nordström.

  For yderligere information henvises til selskabsdirektør Michael Birch, Transportministeriet, på telefon +45 33 92 38 96.