Gå til hovedindhold

Grønt lys for Cityringen

Transportminister Lars Barfoed har i dag godkendt udformningen af den kommende Metro Cityring, som er blevet indstillet enstemmigt af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune og kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune.

Indhold

  Det sker efter en afsluttende høringsrunde hos Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Folketingets Trafikudvalg. I forbindelse med høringen af Trafikudvalget er der stillet i alt 67 spørgsmål vedrørende Cityringen, som transportministeren har svaret uddybende på.

  Transportminister Lars Barfoed siger i den anledning:

  - Det er en stor og vigtig dag for den kollektive trafik i Danmark, der med Cityringen får et markant løft. Der er tale om en visionær løsning, som vil ændre transportmønstrene i hovedstaden i en mere grøn retning og styrke den klima- og miljøvenlige transportform. Arbejdet med Cityringen kan nu gå i gang, og efter planen vil Cityringen stå klar til brug i 2018.

  - Cityringen vil kæde byen sammen på en helt ny måde, hvor tiden på transport ikke længere er nogen barriere. Når Cityringen åbner, vil byens borgere kunne komme fra eksempelvis Nørrebro Runddel til Enghave Plads på syv minutter eller fra Nørrebro Station til Trianglen på kun seks minutter.

  Cityringen bliver en helt ny Metrostrækning, der anlægges efter de samme principper som de nuværende Metrostrækninger. Cityringen skal køre i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg. Cityringen får 17 underjordiske stationer.

  I alt skal der anlægges to tunneller på ca. 15,5 kilometer hver samt en afgrening til et nyt kontrol- og vedligeholdelsescenter. Arbejdet med at anlægge Cityringen går for alvor i gang i 2010. Inden da vil arkæologer fra Københavns Bymuseum gennemføre, hvad museet betegner som "Nordeuropas største arkæologiske udgravning til dato." Desuden forestår en række ledningsomlægninger rundt om i byen.

  Fakta om Cityringen:

  • Cityringen bliver en ca. 15,5 kilometer lang tunnelbane.
  • Cityringen får hyppige afgange og drift uden egentlig køreplan – præcis som vi kender det fra Metroen i dag.
  • Rejsehastigheden gennem byen vil inklusive stop på stationer i gennemsnit være 40 kilometer i timen.
  • Det vil tage ca. 24 minutter at køre hele ringen rundt. Men da der kører tog i begge retninger, vil den længste tur tage ca. 14 minutter.

  Yderligere information om Cityringen fås på: http://www.m.dk/cityringen.aspx