Grønt lys for trafikanalyser i Østjylland og Hovedstaden

Regeringen og forligskredsen bag aftalen om den grønne transportpolitik er i dag blevet enige om kommissorierne for to strategiske analyser af de trafikale udbygningsmuligheder i Østjylland og Hovedstadsområdet. Analyserne skal kortlægge fremtidens trafikale udfordringer og løsningsmuligheder.

30. april 2009

I Østjylland vil analysen blandt andet behandle mulighederne for realisering af Timemodellen mellem Odense og Århus, etablering af en ny midtjysk motorvejskorridor og etablering af en fast forbindelse over Kattegat.

I Hovedstadsområdet vil analysen blandt andet undersøge muligheder for etablering af en havnetunnel i København, bedre kollektiv trafikbetjening i Ring 3 og etablering af en vestlig Ring 5 i hovedstadsområdet mellem Køge og Helsingør.

Transportminister Lars Barfoed udtaler:

- De strategiske analyser tager fat på en lang række af de idéer og løsningsmuligheder, der fra forskellig side er bragt i spil for udviklingen i Hovedstadsområdet og Østjylland. Det er meget værdifuldt, at vi hermed får et mere kvalificeret grundlag at forholde os til, inden vi træffer beslutninger om den langsigtede udvikling af vores trafikale infrastruktur.

Det er aftalt, at forligskredsen får en delrapportering i 2011 med henblik på drøftelse af de foreløbige resultater. Analyserne afsluttes endeligt i 2013. Der arrangeres undervejs årlige statuskonferencer for de relevante interessenter.

Læs kommissorierne for de to analyser her