Grønt lys fra EU til finansiering af projekteringen af Femern Bælt

Europa-Kommissionen har nu givet grønt lys for finansieringsmodellen til projekteringsfasen af Femern Bælt-projektet. Europa-Kommissionen mener ikke, at finansieringsmodellen udgør statsstøtte efter EF-traktaten, og kommissionen rejser derfor ikke indsigelse mod modellen for finansiering af forberedelsen, undersøgelsen og planlægningen af projektet.

16. juli 2009

Femern Bælt A/S, som transportministeren har udpeget til at forestå projekteringen af Femern Bælt-forbindelsen, kan nu indlede finansieringen af det videre arbejde med projekteringen. 

Dette arbejde forventes at vare mindst 3 år, og Femern Bælt A/S skal fastslå, om projektet økonomisk, teknisk og miljømæssigt er gennemførligt, og om en bro eller en sænketunnel i givet fald er den mest egnede løsning.  

Transportminister Lars Barfoed siger i den anledning:

- Jeg er glad for den klare og positive beslutning fra Kommissionen.

- Jeg valgte af formelle grunde at anmelde finansieringsmodellen for Femern Bælt-forbindelsen for Kommissionen, og vi har nu fået den ønskede, retslige afklaring i forhold til de banker og finansinstitutter, der skal yde lån til Femern Bælt A/S.

- Kommissionen siger blandt andet i sin beslutning, at Femern Bælt-forbindelsen er et prioritetsprojekt og udgør et centralt led i færdiggørelsen af den nord-sydgående hovedfærdselsåre, som forbinder Centraleuropa med de nordiske lande.

- Med Kommissionens godkendelse af finansieringsmodellen med kapitalindskud og lånegarantier kan vi fortsætte det vigtige projekteringsarbejde, ikke mindst miljøundersøgelserne.