Gå til hovedindhold

Grønt lys til dansk-svensk samarbejde i luften

Transportminister Lars Barfoed kom i går endnu ét skridt tættere på oprettelsen af et fælles dansk-svensk luftrum.

Indhold

  Folketingets Finansudvalg gav tilslutning til, at den danske flyvesikringstjeneste Naviair kan indgå medejerskab af et fælles dansk-svensk selskab med deres svenske søsterselskab LFV/ANS. Det nye selskab skal varetage lufttrafikstyringen i et fælles dansk-svensk luftrum.

  Transportminister Lars Barfoed udtaler:

  - Med Finansudvalgets tilslutning kan den danske flyvesikringstjeneste nu etablere et samarbejde med den svenske flyvesikringstjeneste. Det nye dansk-svenske selskab får en helt klar opgave – nemlig at eliminere zig-zag flyvning i dansk-svensk luftrum, så flyenes CO2-udledning reduceres. Samarbejdet vil give klare gevinster for både luftfarten, samfundet og miljøet.

  I dag er landegrænser afgørende for, hvilken rute flyet skal følge. Herved opstår der zig-zag flyvning. Det nye samarbejde vil betyde, at rutestrukturen over Danmark og Sverige optimeres. Flyveruterne vil blive rettet ud, således at flyvetiden forkortes, brændstofforbruget formindskes og CO2-udledningen reduceres. Samtidig er det langsigtede mål at gøre flyvekontrollen i området billigere for luftfartsselskaberne.

  Det dansk-svenske selskab vil blive Nordens største udøver inden for lufttrafikstyring. På længere sigt er der mulighed for at udvide samarbejdet gennem inddragelse af flere landes flyvesikringstjenester og luftrum under fælles lufttrafikstyring.

  Transportminister Lars Barfoed udtaler:

  - Danmark og Sverige placerer sig med initiativet i forreste række blandt de europæiske lande, når det gælder bestræbelserne på at harmonisere trafikstyringen og arbejde frem imod et fælles europæisk luftrum. Hermed sikrer vi os afgørende indflydelse på den fortsatte udvikling af lufttrafikstyringen i Norden.

  Selskabet ventes etableret senest inden udgangen af 2009, hvorefter det fælles luftrum kan tages i brug i løbet af 2011/2012.