Gå til hovedindhold

Lars Barfoed taler elbiler og kørselsafgifter i London

Transportminister Lars Barfoed har i dag været i London for at møde sin britiske kollega Geoff Hoon.

Indhold

  Til mødet blev blandt andet drøftet et britisk forslag om 100 mio. pund i støtte til elbiler. Forslaget er en del af Gordon Browns plan om uafhængighed af fossilt brændstof samt skabelse af grønne jobs.

  Målet er at erstatte mange varebiler og busser, som i dag står for ca. 15 % af CO2-emissionerne i Storbritannien og en stor del af den farlige partikelforurening (NOx). 

  Omkring halvdelen af midlerne skal anvendes til indførelse af elbiler i den offentlige sektor, herunder blandt andet i Royal Mail og Transport for London.

  Transportminister Lars Barfoed udtaler:

  - Det er helt afgørende for mig, at vi får udledningen af skadelige stoffer fra transportsektoren ned. Vi skal have knækket kurven.

  - Et bredt flertal i Folketinget har netop indgået en aftale, som betyder, at vi nu skal investere massivt i fremtidens transportsektor.

  - Regeringen har forpligtet sig til inden 2020 at indføre min. 10 % vedvarende energi i transportsektoren. Det er værd at overveje, om det britiske initiativ kan overføres til danske forhold.

  Lars Barfoed havde samtidig et møde med Transport for London, som orienterede om erfaringerne med kørselsafgifter omkring London centrum. Der er nu 36 % færre personbiler i London centrum om dagen. Til gengæld er antallet af køretøjer, som ikke betaler afgift, vokset markant. Det gælder taxier, busser, motorcykler og cykler.

  Transportminister Lars Barfoed udtaler:

  - Erfaringerne fra London viser, at det er afgørende, at pendlerne har et reelt alternativ til bilen. Indførelse af kørselsafgifter skal derfor gå hånd i hånd med investeringer i den kollektive trafik og p-faciliteter ved stationer.