Gå til hovedindhold

Luftfartsuddannelserne – fremtidens udfordringer

Indhold

  Der er generelt et stort konkurrencepres i luftfartserhvervet og den globale recession varsler hårde tider for luftfartsbranchen. Hvis dansk luftfart skal klare udfordringen fra den stadigt stigende internationale konkurrence, kræver det, at de ansatte har de bedst mulige kvalifikationer.

  Danmark har nogle af verdens bedste luftfartsuddannelser, og for regeringen er det en klar målsætning, at denne position fastholdes og udvikles.

  Stigende krav til luftfarten hvad angår miljø, effektivitet og sikkerhed under­bygger denne udvikling. Derfor er det regeringens klare mål, at efteruddannelse og livslang læring skal bidrage til at sikre dansk luftfarts konkurrencedygtighed.

  I en ny rapport om luftfartsuddannelserne gennemgås branchens udfordringer og der præsenteres en række anbefalinger til, hvordan uddannelserne bedst muligt fremtidssikres.

  Transportminister Lars Barfoed udtaler:

  - Dansk luftfart skal have international rækkevidde. Det er derfor afgørende, at vi skaber de bedste betingelser for udvikling af branchen.

  - En vigtig betingelse for udvikling er, at luftfartsuddannelserne leverer dygtige og kompetence medarbejdere til erhvervet, som kan håndtere de stigende krav til miljø, effektivitet og sikkerhed.

  - Jeg håber, at rapporten kan medvirke til at synliggøre udfordringerne for uddannelserne og bidrage til at skabe yderligere debat om Danmarks luftfartspolitik.

  - Det er nødvendigt, at vi fra politisk hånd interesserer os for udviklingen i dansk luftfart, da luftfarten har kolossal betydning for det danske samfund - og for Danmarks muligheder for at deltage i globaliseringen.

  - Jeg ser frem til at drøfte rapporten med branchen.

  Læs hele rapporten "Luftfartsuddannelserne - en analyse af fremtidens udfordringer"