Gå til hovedindhold

Metrocityring bekendtgjort efter bogen

Indhold

  Flere medier og en professor ved Handelshøjskolen har haft vanskeligheder ved at finde bekendtgørelsen vedrørende metrocityringen på Københavns Kommunes hjemmeside.

  Mediernes og professorens fremstilling af sagen har desværre givet et indtryk af uklarhed i processen og det retslige grundlag bag metrocityringen. Men det er der ingen grund til.

  Københavns Kommunes beslutning om stationsplaceringen er bekendtgjort ved Københavns Kommunes bekendtgørelse af 19. august 2009 af Tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2005 – Cityringen. Læs her

  Af kommuneplantillægget ”Cityringen. Tillæg nr.30 til Kommuneplan 2005 med VVM-redegørelse” fremgår på s. 10, at rammerne for lokalplanlægningen for Assistens Kirkegård (angivet som ”område til parkformål (O1) ved Nørrebros Runddel”) skal ændres/præciseres for at muliggøre stationen, som er en anvendelse til tekniske anlæg (T). Rammeændringen fremgår af kortet s. 13. Læs her

  I den VVM-redegørelse, ”Cityringen. VVM-redegørelse og miljørapport. Maj 2008”, der er et bilag til kommuneplantillægget, fremgår den nærmere placering af stationen på s. 131. Læs her

  Indsigelser mod stationsplaceringen på Assistens Kirkegård fremgår af ”Cityringen – hvidbog over indsigelser og bemærkninger. Januar 2009” s. 88. Læs hvidbog