Gå til hovedindhold

Nyt jernbaneforlig: En moderne jernbane

Indhold

  Forligspartierne bag den grønne transportpolitik fra januar 2009 har i dag indgået en ny aftale om massive investeringer i den danske jernbane.

  Aftalen betyder, at der anlægges en helt ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge, og der anlægges dobbeltspor på Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød og i Sønderjylland mellem Vamdrup og Vojens. Parterne er også blevet enige om en omfattende renovering af Nørreport Stations fjerntogsperron.

  Samtidig fremmes godstransporten på jernbanen med investeringer i kapacitetsudvidelser på kombiterminalerne i Høje Taastrup og Taulov, og der reserveres penge til en ny sporforbindelse ved Esbjerg Havn og Nyborg.

  - Der er tale om en milepæl i dansk jernbanehistorie. Den nye jernbanestrækning mellem København og Ringsted via Køge er den vigtigste enkeltinvestering i nyere tid i jernbanenettet herhjemme. Den vil fremtidssikre kapaciteten på jernbanen og give det nødvendige grundlag for yderligere vækst i landsdelstrafikken, pendlertrafikken og banegodstrafikken. Den nye jernbane bliver første grundsten i realiseringen af den danske timemodel, der vil sikre en rejsetid på en time mellem de store byer i Danmark, siger transportminister Lars Barfoed.

  - De store investeringer i nye dobbeltspor på Nordvestbanen og i Sønderjylland forbedrer kvaliteten af jernbanetrafikken. For passagererne giver det særligt på Nordvestbanen mulighed for rejsetidsreduktioner, bedre køreplaner og større trafikal fleksibilitet. Det er den slags investeringer, der skal til for at gøre den kollektive trafik attraktiv for pendlerne. I Sønderjylland betyder dobbeltsporet desuden, at vi fjerner en betydelig flaskehals, som virker hæmmende for udviklingen af banegodstrafikken, siger Lars Barfoed.

  Den nye jernbane mellem København og Ringsted via Køge er fundamentet for en mere konkurrencedygtig togdrift med færre forsinkelser. Jernbanen finansieres af de ca. 10 milliarder kroner, der blev afsat til projektet i transportaftalen fra januar 2009. Parterne har desuden aftalt, at der afsættes yderligere 350 millioner kroner til en overdækning af banen gennem det grønne område langs Kulbanevej i Valby.

  Læs hele aftalen bag jernbaneforliget her: En moderne jernbane

  Yderligere oplysninger fås hos:

  - Pressechef Jesper Damm Olsen på tlf. 33 92 43 02

  - Særlig rådgiver Troels Krog på tlf. 40 93 30 07.