Gå til hovedindhold

Rapport: Elektrificering billigere efter signalprogram

En screeningsanalyse udarbejdet af NIRAS-konsulenterne for Transportministeriet viser, at det bedst kan betale sig at afvente gennemførelsen af Banedanmarks signalprogram, før banenettet elektrificeres.

Indhold

  En vigtig del af elektrificeringen består af immunisering af sikringsanlæg, idet signalanlæggene dermed beskyttes mod påvirkningerne fra kørestrømmen. Ifølge screeningsanalysen vil totaludgifterne til elektrificering falde med ca. 15 %, hvis elektrificeringen gennemføres efter at sikringsanlæggene er blevet immuniseret i forbindelse med signalprogrammet.

  I 2011 fremlægges der en strategisk analyse af elektrificeringen af banenettet, jf. aftale om ”En grøn transportpolitik” fra januar 2009. Heri vil de økonomiske konsekvenser, sammenhæng med materielanskaffelser og en mulig gennemførelsesplan for elektrificering af banenettet blive analyseret. Desuden vil muligheden for at fremrykke elektrificering af strækningen Lunderskov-Esbjerg indgå. Det skyldes, at strækningen allerede er delvist immuniseret, og at anlægsudgifterne derfor vil være mindre.

  Transportminister Lars Barfoed udtaler:

  - Rapporten viser, at det overordnet set er økonomisk mest hensigtsmæssigt at foretage en elektrificering efter gennemførelsen af Banedanmarks signalprogram.

  - På visse delstrækninger kan det dog være relevant at se nærmere på mulighederne for at fremrykke elektrificering. Det kunne bl.a være strækningen Lunderskov-Esbjerg.

  Rapporten kan læses her