Rapport offentliggjort af EU Kommissionen peger på betydelige fordele ved at tillade modulvogntog

EU Kommissionen har offentliggjort en konsulentrapport om effekterne af at tillade tungere og længere lastbiler i EU-området.

23. januar 2009

Rapporten peger bl.a. på, at der vil være store samfundsøkonomiske fordele ved at tillade modulvogntog i EU. Lastbiltrafikken vil, målt i kørte kilometer, falde med 12,9 pct. og dermed reduceres lastbiltransporternes negative miljø- og klimapåvirkning. Endvidere konkluderer rapporten, at der vil blive tale om visse trafiksikkerhedsmæssige gevinster.

I rapporten peges endvidere på, at udgifter til udbedring af infrastruktur er den væsentligste negative faktor ved introduktion af modulvogntog.  

Transportminister Lars Barfoed udtaler i forbindelse med Kommissionens offentliggørelse af rapporten.

-Jeg har med stor interesse konstateret, at Kommissionens konsulenter peger på, at introduktion af modulvogntog vil reducere vejtransportens negative miljø- og klimapåvirkning i EU.

-Jeg hæfter mig især ved, at rapporten belyser et scenarie med modulvogntog fra Norden, via Nordtyskland til Holland og Belgien, der peger på en række fordele i denne sammenhæng.

-Jeg vil drøfte sagen med Transportkommissær Antonio Tajani og arbejde aktivt for, at vi får igangsat et udvidet forsøg med modulvogntog fra Norden via Nordtyskland til Holland og Belgien. 

Se rapporten på vedlagte link http://ec.europa.eu/transport/strategies/studies/strategies_en.htm