Gå til hovedindhold

Transportminister Lars Barfoed etablerer nyt Center for Grøn Transport

Transportministeriet sætter turbo på energi- og miljøvenlige transportteknologier, som en del af grøn transportvision DK. Det sker med etableringen af et helt nyt center kaldet Center for Grøn Transport, der bliver placeret i Færdselsstyrelsen.

Indhold

  Regeringen og forligspartierne har med trafikforliget ”En grøn transportpolitik” af 29. januar 2009 lagt grundstenen til, at Danmark skal være et laboratorium for udvikling af bæredygtige teknologier på transportområdet. Den grønne transportvision DK skal sikre både en høj mobilitet i samfundet og mindske forureningen og andre negative effekter af transporten.

  Der er afsat 284 millioner kroner i perioden 2009 til 2013. Beløbet skal anvendes til at iværksætte en række tiltag, der skal føre til en reduktion af CO2 gennem blandet andet afprøvning og implementering af energieffektive transportteknologier.

  Center for Grøn Transport skal arbejde med en række konkrete initiativer, der skal bidrage til at reducere CO2-udledningen. Det gælder blandt andet energikrav til taxier, energimærkning af varebiler og optimering af aerodynamik for lastbiler med det formål at nedsætte transportsektorens udslip af CO2.

  Center for Grøn Transport skal også gennemføre forsøgsprojekter med energieffektive transportløsninger i større skala i samarbejde med erhvervsvirksomheder og kommuner. Her er der eksempelvis tale om energieffektive busser i offentlig bustrafik og større flåder af køretøjer.

  Det nye center får en synlig profil og vil lægge vægt på, at resultaterne af de gennemførte initiativer formidles bredt ud til transportsektoren. Det strategiske samarbejde mellem Center for Grøn Transport og erhvervslivet skal lede til implementering af grøn transportteknologi og give indflydelse på den europæiske regeldannelse på transportområdet.

  Transportminister Lars Barfoed udtaler:

  - Vi skal omstille os til et mere energieffektivt og miljøvenligt samfund. Derfor har jeg taget initiativ til etableringen af Center for Grøn Transport, og ser frem til at følge gennemførelsen af de konkrete initiativer, som sammen med den private sektor kan medvirke til et grønt vækstsamfund. Målet er, at Danmark kan nedbringe CO2-udslippet for transportsektoren og samtidig opretholde en høj mobilitet.

  Billedtekster:

  Energikrav til taxier bliver en af centerets initiativer. Her ses medarbejdere fra Færdselstyrelsen, Bilteknisk afdeling, med en hybrid-taxi.

  For yderligere information kontakt:

  Pressechef Jesper Damm Olsen, Transportministeriet, telefon 3392 4302

  Kontorchef Ib Rasmussen, Færdselsstyrelsen, telefon 3392 9140