Udbud af sømotorveje

30. november 2009

EU-udbyder under TEN-T-programmet støtte til de såkaldte sømotorvejsprojekter, hvortil der ydes støtte til etablering eller udvikling af udstyr eller infrastruktur (f.eks. i form af adgangsveje til og fra havne) i mindst to havne beliggende i mindst to lande.

For danske interessenter kan der søges om støtte til sømotorvejsprojekter gennem et udbud for Nordsøområdet og/eller Østersøområdet.

For mere information kontakt Søren Clausen, 33 92 43 87 eller Steen Jonssen, 33 92 34 01