Gå til hovedindhold

Ulykker på landeveje analyseres

Indhold

  Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) vil nu gå i gang med at dybdeanalysere alvorlige trafikulykker på landeveje, en såkaldt temaanalyse, for at få et præcist billede af, hvilke faktorer der fører til denne type ulykker, og hvad der kan gøres for at forebygge dem.

  Det er ikke på motorvejene, men ofte på vejene i åbent land – de såkaldte landeveje – der sker mange alvorlige trafikulykker. Faktisk sker over en tredjedel af alle trafikulykker på landevejene, og halvdelen af de trafikdræbte omkommer i landevejsulykker.

  HVU’s undersøgelse vil bl.a. kunne afdække, om vores landeveje er udformet sikkert nok, og om trafikanternes adfærd er fornuftig. 

  Igangsættelsen af den nye temaanalyse er et konkret resultat af Aftale om en grøn transportpolitik fra januar 2009, som bl.a. rummer en pulje til fremme af trafiksikkerhed. Puljen betyder, at HVU kan undersøge flere temaer end hidtil.

  Transportminister Lars Barfoed udtaler:

  - Jeg er glad for, at vi nu får udsigt til bedre viden om ulykker på landeveje og på den måde kan gøre en ekstra indsats for at fremme trafiksikkerheden på landevejsstrækningerne, hvor mange af de alvorligste trafikulykker forekommer.

  - Et troværdigt datagrundlag er en hjørnesten i trafiksikkerhedsarbejdet. Jeg ser frem til, at vi med den nye temaanalyse bygger videre på det høje vidensniveau, vi allerede har om trafiksikkerhed i Danmark.

  HVU forventer at indsamle oplysninger om ca. 35 konkrete ulykker, som hver især vil blive grundigt analyseret. De endelige resultater vil foreligge primo 2011. 
   Se mere om HVU på www.hvu.dk

  Yderligere oplysninger fås hos formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, Sven Krarup Nielsen, tlf. 72 44 33 02 - Mobil 40 20 33 52.