Gå til hovedindhold

2010

100 resultater

Øget kundeorientering i fjerntogstrafikken

27. dec. 2010

Nyhed

Transportministeriet har som et led i udarbejdelsen af en samlet fremtidig jernbanestrategi bedt konsulentfirmaet Incentive Partners undersøge, hvad der kan få flere passagerer til at vælge toget, og hvor potentialerne for vækst i togtrafikken er størst. Resultaterne fra denne analyse understøtter satsningen på en udvikling i fjerntrafikken gennem fri konkurrence på pris og kvalitet mellem to operatører.

Bedre sikkerhed i overkørsler

16. dec. 2010

Nyhed

Med henblik på at forbedre sikkerheden i overkørsler på jernbanen reserveres der 40 mio. kr. til en indsats også i de såkaldt sikrede overkørsler.

Udvidet forsøg med pigge skal stoppe flere spøgelsesbilister

16. dec. 2010

Nyhed

Forsøget med pigge mod spøgelsesbilisme skal udvides, så vi får et endnu bedre grundlag for at vurdere effekten af piggene.

Nyt forsøg med pigge skal stoppe spøgelsesbilister

03. dec. 2010

Nyhed

Mandag den 6. december bliver et forsøg med brug af pigge på den Fynske Motorvej sat i gang af transportministeren. Forsøget er en del af indsatsen mod spøgelsesbilister.

Mere end halv milliard gives i EU-støtte til stort antal infrastrukturprojekter med dansk deltagelse

01. dec. 2010

Nyhed

EU’s medlemslande har i dag tiltrådt Kommissionens forslag om hvilke infrastrukturprojekter, der skal tildeles støtte under det Transeuropæiske Transportnetværks (TEN-T) årlige og flerårige program.

Transportministeren styrker cykelturismen i Danmark

01. dec. 2010

Nyhed

Transportministeren har sammen med parterne bag Aftale om Bedre mobilitet af 26. november afsat godt 175 mio. kr. i år til at styrke cyklismen.

Nyt forsøg med overhalingsforbud for lastbiler

30. nov. 2010

Nyhed

Et nyt etårigt forsøg på Østjyske Motorvej skal sætte en stopper for de såkaldte ”elefantvæddeløb”, hvor lastbiler foretager langvarige overhalinger til gene og utryghed for de øvrige trafikanter.

Software Innovation gik forgæves ved Klagenævnet for Udbud

30. nov. 2010

Nyhed

Bred transportaftale til 1,6 milliarder

26. nov. 2010

Nyhed

Bred aftale til 1,6 milliarder kr.

26. nov. 2010

Nyhed