Århus går som den første kommune med i transportministerens initiativ om bedre godsdistribution

Transportministeren lancerede ifm. udgivelse af et nyt udspil ”Gods i byerne” et forslag om at fremme godsdistribution uden for myldretiderne.

04. oktober 2010

- Jeg har i dag haft et møde med Århus Kommune, som meget glædeligt bakker op om mit forslag, og går konstruktivt ind i arbejdet med at blive forsøgskommune ift. at få mere godstransport afviklet om natten, siger transportminister Hans Christian Schmidt.

- Jeg har også noteret, at Københavns Kommune har udtalt sig positivt i medierne. Det er jeg meget tilfreds med, og glæder mig til at drøfte nærmere med kommunen i nærmeste fremtid.
Transportministeren har tilkendegivet, at han gerne vil hjælpe med at fremme distribution uden for myldretiden gennem en forsøgsordning.

Ministeren vil derfor tage temaet op med de øvrige partier i forligskredsen i de kommende transportforhandlinger mhp. at afsætte en pulje på 5 mio. kr., som kommuner og erhvervsliv kan søge midler fra. Det kan være i form af medfinansiering til test af nye metoder, der støjer mindre, opsætning af bokse, hvor gods kan afleveres om natten og hentes om dagen af butikkens medarbejdere, og lignende.

- Jeg synes, det lyder som et spændende initiativ, som giver mulighed for at nedbringe luftforurening og forbedre trafikafvikling. Derfor vil Århus Kommune også gerne være med til at finde ud af, hvad der virker og hvad der ikke gør, siger Laura Hay, rådmand for Teknik og Miljø i Århus Kommune.

- Jeg er selvfølgelig optaget af, at folk i byen også kan få deres nattesøvn. Men det er noget af det, vi er enige med ministeren om at kigge på.
Transportministerens udmelding samt udspillet ”Gods i byerne” kan findes her på Transportministeriets hjemmeside, www.trm.dk.