Gå til hovedindhold

116 mio. kr. til forbedring af den kollektive bustrafik

Der er netop givet tilsagn om uddeling af 116 mio. kr. til forbedring af den kollektive bustrafik.

Indhold

    Fra Passagerpuljen tildeles denne gang penge til 16 forskellige projekter, heriblandt en række projekter der forbedrer informationsniveauet for passagererne på tværs af kommunegrænser og trafikselskaber.

    Et eksempel på et informationsprojekt kommer fra Midttrafik, hvor puljemidler skal sikre en mere sammenhængende rejse for de passagerer, der benytter togstrækningen Herning-Århus og skal videre med bus i de to byer. Projektet omfatter blandt andet realtidsinformation mellem tog og bus, så kunderne i toget kan se, om bussen er forsinket.

    Rejseplanen får tilsagn om penge til et analyseprojekt, der skal afdække mulighederne for at forbedre skift mellem forskellige transportmidler. Det betyder, at passagerer, der skal skifte under deres rejse, får en bedre service og mere præcis information om den videre forbindelse.

    Størstedelen af de tildelte penge i Fremkommelighedspuljen går til terminalprojekter, der skal sikre passagererne i den kollektive trafik en mere sammenhængende rejse og lettere skift mellem bus og tog. I Horsens Kommune bliver to eksisterende busterminaler sammenlagt til én terminal for at gøre rejsen med kollektiv trafik let og attraktiv, hvilket vil medvirke til at fastholde de eksisterende passagerer og tiltrække nye.

    En oversigt over de projekter, der har fået tilsagn, kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside